Tilkynning frá Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Islandske ansøgere som opholder sig i Danmark

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde har afsat en kvart mio. kr. til hjælp
til Islændinge, der opholder sig i Danmark. Hjælpen ydes efter ansøgning
med beløb op til 5.000 kr. pr. ansøger efter en trangsvurdering. En
femtedel af det samlede beløb er allerede disponeret.

Fondet vil sætte pris på ambassadernes, Foreningen Nordens, Dansk-Islandsk
Samfunds og Dansk-Islandsk Fonds eventuelle bistand til at udbrede
kendskabet til ordningen.

Bestyrelsens beslutning om at afsætte et engangsbeløb på en kvart mio. kr.
er taget under hensyn til den vanskelige situation, den økonomiske krise i
Island og den islandske krones kursfald har sat mange herboende islændinge
i. Håndsrækningen er tiltænkt islændinge, som opholder sig i Danmark over
en længere periode og har brug for hjælp til at fuldføre opholdet.
Fastboende islændinge er derimod ikke omfattet.

Ansøgning skal ske på Fondets hjemmeside www.fdis.dk, hvor der er oprettet
en særlig ansøgningsformular. Ansøgningsfristen er 30. april 2009, men kan
evt. forlænges.

Nærmere oplysninger kan fås på Fondets hjemmeside www.fdis.dk, hos Fondets
formand Jørn Lund, tlf. 3313 0660, eller hos Fondets sekretær Per Fischer,
tlf. 7020 4076.


Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde
v. Per Fischer
c/o Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf. 7020 4076
Mail: post@fdis.dk

Móðurmálskennslan í Árósum

Innritun fyrir næsta skólaár stendur nú yfir og lýkur í lok maí.

Innritunareyðublöð eiga börnin að fá í hendur í skólanum og skal þeim skilað á skrifstofu skólans eða til kennara. Einnig er hægt að fara inn á heimasíðu Möllevangskólans, www.moellevang-skole.dk eða senda uppl. um barnið til moe@mbu.aarhus.dk.

Mikilvægt er að sem flestir skrái börnin sín til að tryggja áframhaldandi móðurmálskennslu í Árósum á næsta skólaári.

Vert er að geta þess að kennslan og kennslugögn eru ókeypis og börnin fá strætisvagnakort ef þau þurfa að fara langan veg til kennslunnar.

Allar frekari upplýsingar fást hjá kennara skólans.
Margrét Þráinsdóttir, badda@stofanet.dk í síma 46 98 70 67 eða 26 76 16 25.